Vnútorné zameranie objektov

Dokumentácia skutočného stavu budov je dôležitá najmä pre potreby správcov budov, projektantov a pamiatkárov. Je dôležitá aj pri zmenách zápisu nehnuteľností /bytov, nebytových priestorov vrátane zápisu spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve stavby/.