Polohopisné a výškopisné zameranie

Pri projektovaní stavieb sa žiadny projektant nezaobíde bez kvalitného mapového podkladu. Na to slúži polohopisný a výškopisný plán. Naša firma ponúka vyhotovenia účelových máp a špeciálnych podkladov (pozdĺžnych a priečnych rezov, profilov, zameraní skutočného stavu stavebných objektov, atď.).
Podklady vyhotovujeme v digitálnej forme, s pripojením na štátny súradnicový system S-JTSK a výškový system Bpv.