Inžinierska činnosť vo výstavbe

Pre účely stavebného povolenia ako aj kolaudácie stavieb zabezpečujeme:

  • doklady z katastra nehnuteľností – potvrdené kópie listov vlastníctva, katastrálnych máp, geometrických plánov, atď.
  • doklady pre stavebný úrad potrebné pre stavebné povoleniea pre kolaudáciu stavby
  • doklady potrebné na napojenie inžinierskych sietí
  • všetky ďalšie podklady potrebné pre úspešnú kolaudáciu stavby