Tu uvádzame referencie na našich zákazníkov.

 • Všeobecná úverová banka, a.s.
  (rozdelenie bytových a nebytových priestorov v pobočkách Bratislava, Hlohovec, Topoľčany, Prešov….)
 • SLOVAKIA AUTO, s.r.o.
  (vytýčenie pozemku)
 • Senec Infrastructure s.r.o.
  (geometrické plány, zameranie sietí)
 • D1 Outlet (1), spol. s r.o.
  (zameranie pre projekt, geometrické plány, vytyčovanie stavby D1 OTLET Senec)
 • CORNiCO Popcorn Company, s.r.o.
  (GP pre investora)
 • Ballon Bau, s.r.o.
  (vytyčovanie stavieb, porealizačné zamerania pre dodávateľa stavby DHL Senec, D1 OUTLET, …)
 • Hydrocoop, spol. s r.o.
  (identifikácia vlastníkov pozemkov pre líniové stavby vodovodu)
 • PMI Services s.r.o.
  (Správa sietí v rámci distribučného centra, rozúčtovanie, GP na ťarchy, zameranie skutkového stavu sietí…)
 • OMV Slovensko, s.r.o.
  (zameranie skutkového stavbu vybraných čerpacích staníc)
 • FSI – REAL, a.s.
  (zameranie lokality a geometrické plány pre developerský projekt Bernolákovo – Nová Bažantnica, parkovací dom BA-Staré Mesto)
 • ENERMONT spol. s r.o.
  (porealizačné zameranie el.sietí VN22kV)
 • ENERGICO s.r.o.
  (geometrický plán na ťarchy pre VN 110kV Pezinok – Senec)
 • Doprastav Development, a.s.
  (geometrické plány pre developerské projekty)
 • Doprastav Beta, s.r.o.
  (geometrické plány pre developerské projekty)
 • ARDING s.r.o.
  (polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt TRINITY, RETRO….)
 • IPEC Projekt, s.r.o.
  (zameranie územia pre distribučné centrum Senec, gaometrické plány, vytyčovacie práce pri realizácii, Mercedes – rozšírenie predajne Bratislava )
 • PETROLEX, s.r.o.
  (zameranie pre projekty a porealizačné zamerania čerpacích staníc Slovnaft, OMV, AGIP,ESSO)
 • PROVAK s.r.o.
  (zameranie pre projekt rekonštrukcie vodovodu, identifikácia vlastníkov pre líniové stavby)
 • Agip Slovensko spol. s r.o.
  (zameranie interiéru čerpacej stanice pre projekt rekonštrukcie, Banská Bystrica)
 • ACIS, s.r.o.
  (zameranie pre projekty rekonštrukcií čerpacích staníc)
 • Pöyry Environment, a.s.
  (geometrické plány na ťarchy pre vodovodné siete)
 • Obecný úrad Malinovo
  (geometrické plány, majetkoprávne podklady)
 • NIBACO, a.s.
  (geometrické plány pre developerské projekty, porealizačné zameranie, digitálna mapa)
 • Mestská časť Bratislava – Vajnory
  (zameranie pre projekt revitalizácie centra)
 • Elektrárenská, a.s.
  (geometrické plány a vytyčovanie developerského projektu)
 • Ekologické stavby Horváth s.r.o.
  (geometrické plány, vytyčovanie a porealizačné zameranie líniových stavieb Malinovo – Tri vody, Malinovo – Zóna XIX, Miloslavov …)
 • E Building plus, a.s.
  (zameranie interiéru 6-podlažnej budovy, Čulenova ul.)
 • AQUIFER spol. s r.o.
  (polohopisné a výškopisné zameranie, vytyčovanie vrtov)
 • WOOD spol. s r.o.
  (Geodetický elaborát na identifikáciu poľnohospodárskej pody v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov, k.ú. Radošina)
 • SLOVAK APARTMENTS, s.r.o.
  (developerský projekt Zóna XIX, Malinovo: vytyčovanie, geometrické plány, porealizačné zameranie, technický dozor investora)
 • Schvelm s.r.o.
  (zameranie pre projekty rekonštrukcií čerpacích staníc)
 • POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO PODHORANY
  (Geodetický elaborát na identifikáciu poľnohospodárskej pôdy v Pásme hygienickej ochrany II. Stupňa – 5 katastrálnych území)
 • Royal Brabest Capital, a.s.
  (geometrické plány)
 • Helios s.r.o.
  (polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt bytového komplexu)